Publicerades den 7 juli 2023

Så påverkar företagslån företagsbalansräkningen

Balansräkningen är en viktig del av företagets finansiella rapportering. Den visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. När ett företag tar ett företagslån påverkar det balansräkningen på olika sätt, främst genom att öka företagets skulder. Denna guide tar dig igenom hur ett företagslån påverkar din balansräkning steg för steg.

Steg-för-steg guide till hur företagslån påverkar företagsbalansräkningen

1. Ökning av tillgångar
När du först tar ut ett företagslån, kommer lånebeloppet att läggas till dina företagets tillgångar i balansräkningen. Om du använder lånet till att köpa tillgångar, som maskiner eller fastigheter, kommer dessa att läggas till i tillgångarna.

2. Ökning av skulder
Samtidigt kommer lånebeloppet att läggas till i dina skulder. Detta representerar ditt företags skyldighet att betala tillbaka lånet. Med tiden, när du betalar av lånet, kommer denna skuld att minska.

3. Förändringar i eget kapital
Om du använder lånet för att generera vinster, kan detta leda till en ökning i ditt eget kapital, som representerar företagets värde efter att alla skulder har betalats. Omvändt, om du förlorar pengar på de investeringar du gjort med lånet, kan detta leda till en minskning av ditt eget kapital.

4. Notera räntekostnader
Räntekostnader för ditt företagslån ska noteras i företagets resultaträkning, men de påverkar också balansräkningen eftersom de minskar företagets nettoinkomst och därmed det egna kapitalet.

5. Hantering av balansräkningen
Det är viktigt att hålla balansräkningen uppdaterad och att regelbundet granska den för att se hur ditt företagslån påverkar företagets finansiella ställning. Du bör även diskutera det med en ekonomisk rådgivare eller revisor om du är osäker på något.

Att förstå hur företagslån påverkar balansräkningen hjälper dig att få en klarare bild av ditt företags ekonomiska hälsa. Det är en viktig del av att hantera ditt företag effektivt och att fatta välgrundade finansiella beslut.

Smarta företagslån

Jämför företagslån →