Publicerades den 7 juli 2023

Hur påverkar din egen kreditvärdighet ett företagslån?

När du söker ett företagslån, kommer långivare inte bara att bedöma företagets ekonomiska situation, utan också ägarens eller ägarnas personliga kreditvärdighet. Din personliga kreditvärdighet kan ha en stor inverkan på om ditt företag blir godkänt för ett lån och vilka villkor lånet har. Att förstå detta förhållande och hur man kan förbättra sin egen kreditvärdighet kan därför vara en nyckel till framgångsrik företagsfinansiering. Här är en guide till hur din egen kreditvärdighet kan påverka ett företagslån.

Guide till hur din egen kreditvärdighet påverkar ett företagslån

Kreditbedömning
När du ansöker om ett företagslån, kommer långivaren att genomföra en kreditkontroll. Detta innebär att de tittar på din kreditrapport och kreditpoäng för att bedöma din tidigare kredithistorik och förmåga att betala tillbaka skulder.

Påverkan på godkännande
Om du har en hög kreditvärdighet, är det mer troligt att du blir godkänt för ett företagslån. En låg kreditvärdighet kan dock göra det svårare att få ett lån, eftersom det signalerar till långivare att du kan vara en högrisk låntagare.

Påverkan på villkor
Din kreditvärdighet kan även påverka de villkor du får på ditt företagslån. En högre kreditvärdighet kan ge dig tillgång till bättre räntor och mer gynnsamma återbetalningsvillkor. En låg kreditvärdighet kan dock leda till högre räntor och strängare återbetalningskrav.

Förbättring av din kreditvärdighet
Om du har en låg kreditvärdighet, finns det åtgärder du kan vidta för att förbättra den innan du ansöker om ett företagslån. Detta kan innefatta att betala av befintliga skulder i tid, inte använda all din tillgängliga kredit och att regelbundet kontrollera din kreditrapport för fel.

Personliga garantier
I vissa fall kan långivare kräva en personlig garanti för företagslånet. Detta innebär att du personligen är ansvarig för att betala tillbaka lånet om företaget inte kan göra det. Om du inte kan betala tillbaka lånet, kan detta påverka din personliga kreditvärdighet.

Det är tydligt att din personliga kreditvärdighet spelar en viktig roll när du ansöker om ett företagslån. Genom att förstå detta samband och vidta åtgärder för att förbättra din kreditvärdighet, kan du öka dina chanser att få ett företagslån och få bättre lånevillkor.

Smarta företagslån

Jämför företagslån →