Publicerades den 7 juli 2023

Vilka typer av företag kan få företagslån?

Företagslån är ett viktigt verktyg för företag som behöver finansiera utgifter, expansion eller bara förbättra sin kassaflödeshantering. I denna artikel kommer vi att diskutera vilka typer av företag som vanligtvis är berättigade till företagslån och de faktorer som påverkar deras möjligheter att erhålla finansiering.

Företagslån kan vara allt från små summor avsedda för att stödja dag till dag drift till stora investeringar för att finansiera expansionsplaner. De kan också fungera som en kudde för säsongsmässiga fluktuationer i inkomster eller oväntade utgifter. Olika typer av företag har olika behov och därmed olika typer av lån som kan passa dem bäst.

Företag i alla storlekar, oavsett bransch, har möjlighet att ansöka om företagslån. Men, det är viktigt att notera att varje långivare har sina egna kriterier och processer för att bedöma ett företags kreditvärdighet.

Steg för steg guide: Vilka typer av företag kan få företagslån?

  1. Nystartade företag: Nystartade företag, även kända som startups, har ofta möjlighet att få företagslån. Dock kan det vara svårare för dessa företag att få lån eftersom de kanske inte har en etablerad kredithistorik eller stabil inkomst. Långivare kan behöva se en affärsplan, prognoser och personlig ekonomisk information från företagets ägare.
  2. Småföretag: Småföretag kan ofta få företagslån, särskilt om de har varit verksamma under en längre period och har en stabil ekonomi. Långivare kommer att titta på företagets kredithistorik, dess kassaflöde, och hur företaget har hanterat tidigare skulder.
  3. Medelstora till stora företag: Dessa företag har generellt enklare att få företagslån eftersom de har etablerade track records, stabil inkomst och i de flesta fall, betydande tillgångar. Dock kan större lån kräva mer omfattande underlag, inklusive detaljerade finansiella rapporter.
  4. E-handelsföretag: E-handelsföretag är ofta berättigade till företagslån. Dessa typer av företag kan visa upp starka försäljningssiffror och kassaflöde, vilket gör dem till attraktiva kandidater för lån.
  5. Franchise-företag: Franchise-företag har en unik ställning när det kommer till företagslån. De har fördelen av ett känt varumärke och ofta stöd från franchisegivaren, vilket kan göra dem mer lockande för långivare.

Oavsett företagets storlek eller bransch, är det viktigt att ha en klar plan för hur lånet ska användas och hur det kommer att betalas tillbaka. Genom att förstå dessa aspekter kan företag förbättra sina chanser att få godkänt ett företagslån.

Smarta företagslån

Jämför företagslån →