Publicerades den 7 juli 2023

Så påverkar företagslån din företagsskatt

Förståelsen av hur företagslån påverkar företagsskatten är viktig för alla företagsägare. Även om lån kan vara ett effektivt sätt att finansiera företagets tillväxt och expansion, kan de också ha skattemässiga konsekvenser som bör beaktas vid beräkning av det totala kostnaderna.

Företagslån är inte beskattade som inkomst. Det innebär att de pengar du lånar inte läggs till din företagsinkomst för skatteberäkningsändamål. Det är dock viktigt att komma ihåg att de räntebetalningar som görs på lånet oftast är avdragsgilla. Detta kan påverka företagets skattesituation och kan i vissa fall hjälpa till att minska företagets totala skattebörda.

Att navigera i skatteaspekterna av företagslån kan vara komplicerat, och det är alltid bäst att söka råd från en kvalificerad skatterådgivare eller revisor. Men nedan följer en grundläggande översikt över hur företagslån kan påverka din företagsskatt.

Steg för steg guide: Så påverkar företagslån din företagsskatt

  1. Förstå att lånebeloppet inte är skattepliktigt: När företaget tar ett lån, räknas inte det mottagna beloppet som inkomst och beskattas därför inte.
  2. Beakta ränteavdrag: Räntebetalningar på företagslån är oftast skatteavdragsgilla. Det innebär att du kan dra av kostnaden för räntan från företagets beskattningsbara inkomst, vilket minskar din totala skattebörda.
  3. Notera avdrag för amorteringar: När det gäller amortering av lånet, är det viktigt att notera att själva huvudbetalningen (lånebeloppet) inte är avdragsgill. Endast räntekostnaden är skatteavdragsgill.
  4. Överväg skatteeffekterna vid refinansiering: Om företaget väljer att refinansiera sitt lån, bör det överväga skatteeffekterna. En ändring av räntan eller lånevillkoren kan påverka hur mycket ränta som kan dras av för skatteändamål.
  5. Konsultera en skatteprofessionell: Skattelagstiftningen kan vara komplex, och hur den tillämpas på ditt specifika företag kan variera beroende på många faktorer. Att prata med en revisor eller skattejurist kan hjälpa till att klargöra hur ditt företagslån kommer att påverka din företagsskatt.

Det är viktigt att förstå hur företagslån kan påverka din företagsskatt. Genom att noggrant beakta dessa faktorer kan du göra mer informerade beslut om din företagsfinansiering och skatteplanering.

Smarta företagslån

Jämför företagslån →